Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας

Τα Εργαστήρια Καλλυντικών Niskel Cosmetics δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας – καλλυντικών για τρίτους, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων σταδίων και διαδικασιών για τη δημιουργία έως την κυκλοφορία των νέων προϊόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και σε αρμονία με τις τάσεις της αγοράς.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

1. Την έρευνα και ανάπτυξη (R&D) καλλυντικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις. Προσφέρουμε εκτίμηση της σύνθεσης του προϊόντος καθώς και της ετικέτας και των ισχυρισμών των προϊόντων.

2. Την παραγωγή των Καλλυντικών στο εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ εργαστήριο μας (αρ. πρωτ.: 122082). Δυνατότητα παραγωγής μικρής ελάχιστης παραγγελίας ανά κωδικό προϊόντος.

Υπηρεσίες Niskel cosmetics

3. Την παροχή όλων των υπηρεσιών που προβλέπονται από τον κανονισμό των καλλυντικών ((ΕΚ) αριθ. 1223/2009) , που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Συγκεκριμένα στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται:

  • Η γνωστοποίηση του προϊόντος σας στο Ευρωπαϊκό φορέα για τα Καλλυντικά Προϊόντα (CPNP).
  • Η δημιουργία της Έκθεσης Αξιολόγησης Ασφάλειας (CPSR)
  • Η δημιουργία και υποστήριξη των τεχνικών φακέλων πληροφοριών των καλλυντικών (PIF). Σε συνεργασία με εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ εργαστήριο ελέγχων παρέχουμε όλους τους ελέγχους για ασφαλή και ποιοτικά καλλυντικά.

Οι βασικοί έλεγχοι για τα καλλυντικά στην Ε.Ε είναι:

  • Δοκιμή σταθερότητας (Stability test)
  • Δοκιμή αποτελεσματικότητας συντηρητικών (Challenge test)
  • Έλεγχος για ειδικούς ισχυρισμούς (SPF, UVA, Ευαίσθητο Δέρμα, Ενυδάτωση, Αντιρυτιδικό προϊόν κ.λπ.)

Η πολύχρονη συνεργασία μας με μεγάλες και μικρές εταιρίες του χώρου, η ευελιξία της παραγωγής καθώς και η αξιοπιστία, η εχεμύθεια και η συνέπεια μας, μας καθιστούν την ιδανική επιλογή και στο χώρο του Private Label.