Η Ιστορία μας

Το εργαστήριο σχεδιασμού και παραγωγής καλλυντικών προϊόντων Niskel Cosmetics είναι ένα μικρό και εδραιωμένο εργαστήριο στην καρδιά της Αθήνας, με πορεία στο χώρο από το 1981, στην παρασκευή τόσο των δικών του πρωτότυπων καλλυντικών προϊόντων, όσο και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας για λογαριασμό τρίτων.

NISKEL Cosmetics
Παναγιώτης Ζάγκος

Το 2023 το εργαστήριο ανέλαβε ο Παναγιώτης Ζάγκος, Χημικός απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην κατοχή του το εργαστήριο πέρασε σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του.

Έχοντας εργαστεί σε ένα φαρμακείο με συνεχόμενη λειτουργία από το 1930 και ένα επίσης ιστορικό εργαστήριο καλλυντικών προϊόντων του 1981, ο Π. Ζάγκος στη Niskel Cosmetics έρχεται να συνδυάσει τη γνώση του παρελθόντος με τη σύγχρονη τεχνογνωσία στην έρευνα και ανάπτυξη καλλυντικών με σκοπό τη Δημιουργία καλλυντικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας

Τα Εργαστήρια Καλλυντικών Niskel Cosmetics δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας – καλλυντικών για τρίτους, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων σταδίων και διαδικασιών για τη δημιουργία έως την κυκλοφορία των νέων προϊόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και σε αρμονία με τις τάσεις της αγοράς .

Έρευνα και ανάπτυξη (R&D) καλλυντικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Παραγωγή των Καλλυντικών στο εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ εργαστήριο μας.

Παροχή όλων των υπηρεσιών που προβλέπονται από τον κανονισμό των καλλυντικών.